6 مرحله آزمون آنلاین جهت آمادگی آزمون دستیاری 96

به همراه کارنامه و پاسخنامه تشریحی

ثبت نام در آزمون
نام
قیمت

1395/11/28-29

تاریخ

دروس داخلی + رادیولوژی

مباحث

50

تعداد سوالات

0 تومان

1395/12/12-13

تاریخ

اطفال+چشم+ارتوپدی+پاتولوژی

مباحث

50

تعداد سوالات

23,000 تومان

1395/12/19-20

تاریخ

جراحی + پوست + اورولوژی + عفونی

مباحث

50

تعداد سوالات

23,000 تومان

1395/12/25-27

تاریخ

زنان + فارماکولوژی + نورولوژی + روانپزشکی + ENT

مباحث

50

تعداد سوالات

23,000 تومان

1396/01/17-18

تاریخ

آزمون جامع

مباحث

200

تعداد سوالات

48,000 تومان

آزمون جامع دوم

۳۶۰۰۰تومان بجای ۴۸۰۰۰تومان تا ۲/۲

1396/01/31-02/01

تاریخ

آزمون جامع

مباحث

200

تعداد سوالات

36,000 تومان

آزمون جامع اول + آزمون جامع دوم با 20 درصد تخفیف

مباحث

77,000 تومان

بابت پیشنهاد ويــــژه

مباحث

59,000 تومان

پکیج کامل آزمون ها(30٪)

۱۱۵۵۰۰تومان به جای ۱۶۵۰۰۰تومان

1396/01/26-02/07

تاریخ

آزمون دوم تا ششم

مباحث

550

تعداد سوالات

115,500 تومان